ÖYKÜLER

Kuyumcunun Cevabı (01.08.2013 14:27:58)

Adamın biri bir kuyumcuya gitti:

"Bana terazini verir misin altın tartacağım." dedi. Ku¬yumcu:

"Bende kalbur yok, sana kalbur veremem." dedi. Adam:

"Benimle alay mı ediyorsun ben kalbur değil terazi is¬tiyorum." dedi. Kuyumcu bu sefer de:

"Bende süpürge yok ben sana süpürge veremem." dedi. Adam iyice şaşırdı:

"Yahu ne süpürgesi ben senden terazi istiyorum." de¬di. Bunun üzerine kuyumcu:

"Babacığım sen yaşlı bir adamsın, altın tozunu teraziy¬le tartmaya çalışırken ellerin titreyecek altını dökeceksin, döktüğün altınları toplamak için gelip benden süpürge isteyeceksin, daha sonra bu altınları elemek için gelip elek isteyeceksin. Onun için ben sana en son İsteyeceğin şeyi tahmin edip bende elek yok, dedim." dedi.


E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS