NLP Nedir?

Yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp bunlara ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Neuro: Yaşamımızdaki deneyimleri beş duyumuz ve sinir sistemimimizle algılamamız ve işlememiz sürecidir.

Linguistic: Sinir sistemimizin kontrolünde bilgilerin kodlandığı, sınıflandırıldığı, düzenlendiği ve anlamlandırıldığı sözlü ve sözsüz iletişim sistemimizdir.

Programming: Zihnimizi düzenleme becerimizdir.

NLP, duygu ve düşüncelerimizi bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterir, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini kavratır.

NLP NERELERDE KULLANILIR?

Eğitim, sağlık, iş dünyası, satış ve pazarlama, terapi, spor, bireysel danışmanlık, kişisel gelişim başta olmak üzere hayatın her alanında kişinin kendini daha iyi hissedebilmesi, daha iyi ifade edebilmesi için kullanılmaktadır.

NLP özünde bir modelleme tekniğidir. Kendi kendimizi modelleyebileceğimizi savunur. Bunu da kişiliğimizin kötü yönlerini ya da çevremizdeki kötü örnekleri eleyip, yine kişiliğimizin iyi yönlerini öne çıkararak ya da kendimize iyi modeller seçerek gerçekleştiririz. NLP, insanın sahip olduğu iç ve dış bütün kaynakların nasıl kullanılacağını öğretir ve yeni seçenekler sunar. NLP araştırmaları özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP’de "modelleme" (modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme (Accelerated Learning)'nin önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi, teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef saptama ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP İLE YAŞAM BİÇİMİMİZİ NASIL İYİLEŞTİREBİLİRİZ?

NLP ile düşünce sisteminizi yeniden düzenleyerek algılama ve cevap verme şeklinizi değiştirebilir, başkalarının fark edemediklerini fark eder, kendi yetenek ve sınırlarınızı daha objektif bir biçimde algılayabilir, kendinizi daha çok sever ve saygı duyar, hem kendiniz hem de çevrenizle huzurlu ve etkin bir biçimde iletişim kurabilirsiniz. Fobilerinizden, takıntılarınızdan, korkularınızdan ve kaygılarınızdan kurtulabilir, kötü alışkanlıklarınızı terk edebilir ve yerine iyi alışkanlıklar edinebilirsiniz. Odaklanmanızı ve konsantrasyonunuzu arttırabilir, erteleme alışkanlığınızı terk ederek zamanı yönetir, gerek insan ilişkilerinde, gerek okul, gerekse iş hayatınızda daha başarılı olabilirsiniz.

NLP, öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmayı; insanın ilgi ve çalışma alanına uygun yönetim biçimini bulmasını sağlayacak bilgi dağarcığını oluşturmanıza imkân verir. NLP; ikna becerilerinizi geliştirerek, usta bir iletişimcinin niteliklerine sahip olmanızı sağlar, okulunuzda, iş çevrenizde ve özel yaşamda yapıcı etkileşimler kurmanızı sağlayarak, kontrolü size verir, duyarlılığınızı artırarak, davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip, yorumlama becerisi kazandırır. NLP; seçeneklerinizi artırır; etki alanınızı genişletecek esnekliğe ulaşmanızda sizi destekler, bilinçaltınızı hareketlendirerek, onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararınıza kullanmanızı sağlar, geçmişten taşıdığınız olumsuz her türlü duygu ve düşüncelerden arınmanıza yardımcı olur. 

SONUÇ: 

NLP;

• Davranış biçimidir, yaşam şeklidir. Çünkü yaşama merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu fark etme ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile bakar, yaşamı ender bir öğrenme fırsatı olarak görmemizi sağlar. İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve neyin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar.

• Bir yöntemdir. Çünkü her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar.

• Modelleme yöntemidir, önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, nasıl yaptığını ortaya koyar ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar, onun alanını genişletir. Davranışlarımızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, yaşamınıza nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız. NLP sizin bir nehir gibi akabilmenizi sağlar.

• Bir teknolojidir. NLP’yi öğrenen kişinin, algılarını ve bilgilerini bir zamanlar olanaksız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar.

• Mükemmelliğin bilimi ve sanatıdır.

• Kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.

Düşündüğünüz, inandığınız ve güvenle beklediğiniz her şey, bir gün mutlaka gerçekleşir…


E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS