Hedef Koçu Kimdir?

HEDEF KOÇU KİMDİR?

Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, kişisel stratejilerini belirlemelerini, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedefler koymalarını sağlar. Bunları öğrencilerin kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmalarını destekleyerek, doğru sorular sormaya teşvik edip sorgulama gücünü arttırarak yapar.
Öğrencinin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunmasına yardımcı olur, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yöntem ve yön gösterir. Böylelikle öğrencinin yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyi tanımasına yardımcı olur.
Kişinin yaşantısında, şekillenmesinde ailenin rolü büyüktür. Bu nedenle, varlığımızda bu denli etkin rolü olan ailede sağlıklı ortamlar yaratmak, ailede oluşan sorunları çözmek için de danışmanlık yapar.

HEDEF KOÇU NE YAPAR?
Her birey başarılı olmak ve hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Hedef koçu öğrencinin,

• kendini tanımasını ve yönetebilme becerisini geliştirmesini sağlar.
• kendine uygun hedefler seçmesini sağlar ve belirlenen hedeflere ulaşmak için doğru bir strateji belirlemesine yardımcı olur.
• istek ve ihtiyaçlarını doğru bir biçimde belirlemesine olanak sağlar.
• sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesini sağlar.
• etkin çalışmayı öğrenmesine yardımcı olur.
• zaman yönetimini gerçekleştirebilmesini, etkili bir program oluşturabilmesini ve bu programa uyma disiplini geliştirmesini sağlar.
• doğru soruları sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar.
• ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresindeki diğer tüm bireylerle etkin bir paylaşım ve iletişim ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.
• dersleri, eğlence isteği ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar.
Ve böylelikle daha dengeli, mutlu, özgüvenli, başarılı olmasının yollarını açar.


E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS