NLP & KİŞİSEL GELİŞİM & KOÇLUK

 

NLP(NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING)

NLP(Neuro Linguistic Programming),düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP Temel Eğitiminin Amacı; Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

EĞİTİM DETAYLARI :

NLP Nedir?

NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri

NLP’nin Tarihçesi

Etkili İletişim Becerileri Geliştirme

Başkalarını Etkileme

NLP İletişim Modeli

Duygularınızı Yönetme

Meta Model

Davranış Kalıplarını Anlama

Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma

Temsil Sistemleri

Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma

Çatışma Yönetimi

Etkili İlişkiler Kurma

İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma

Davranış Esnekliği Kazanma

Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma

Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme

Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme

Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma

Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma

Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma

Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri

 

NLP PRACTITIONER

NLP (Neuro Linguistic Programming) Practitioner Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla sunulmaktadır. Bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı hedefler. Bu program, kişilerin NLP sistemi hakkında bilgilenmelerinin yanı sıra, kişisel deneyimlerine yönelik değişim sağlayabilmeleri ve fark atabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır.

NLP iksirinin siz de tadına bakmalısınız. Birçoğunuz NLP’ yi kitaplardan okudu, bir kısmınız yakınlarından dinledi. Şu zaman ise yaşama zamanı.

NLP nedir? NLP’ nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek gibi ona sahip olmak istiyor? NLP, bir düşünce sistematiğidir. NLP, önce kişinin kendisiyle anlaşabilmesi, kendi iç ikilemlerinden, kaygı ve korkularından arınması, dünyayı daha iyi algılaması, davranışlarını algılarına göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir.

NLP, bilimsel alt yapıya sahip bir sistemdir. Kısacası NLP, insan davranışlarının modellenmesidir. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli ilerlemektir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve kalıcı bir biçimde davranış değişikliği yapmaya yönelik çok güçlü teknikleri ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesini içermektedir. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli malzemeleri sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle çıkar yola. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların yararlı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

Bütün hikâye 1970’ li yılların başında Santa Cruz’ da ki Kalifornia Üniversitesinde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışıp, arkadaş olmalarıyla başlar. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellerler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfederler.

Richard ve John daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’ u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına katarlar. Bu yöntemde anlatılan davranış ve düşüncelerimizde bilinçaltımızın yani bilinçsiz aklın çok büyük rolü olduğudur. M. Erickson bilinçsiz akılla nasıl iletişim kurulabileceğini ve bilinçsiz aklın çalışma prensiplerini ortaya koyar. Bunun modellenmesi ile de iş dünyasında, eğitim ve sağlık alanlarında başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızlanır ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağlamaya başlar. Yani modelleyenler M. Erickson’un

elde ettiği sonuçların aynılarını elde ederler.

O dönemde ünlü aile terapisti Virginia Satir’in yaptığı çalışmalar da çok başarılıdır. İnsanlarla kurduğu iletişim ve sistem düşüncesi bu başarının temelini oluşturur. Onlar Virginia Satir’i de modellerler ve aynı başarıyı elde ettiklerini görürler.

Amaç, mükemmelliğe nasıl erişildiğini belirleyerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir uygulanabilir hale getirilmesidir yani MODELLEMEKTİR.

İSİMLENDİRME!!!

Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamladıktan sonra şöyle bir soruyla karşı karşıya kaldılar akıllarında. Buna ne isim vereceğiz?

Neuro: Tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Yani yaşadıklarımızı zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız göndermelerden oluşur.

Linguistic: Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve iletişim sistemidir. Yani hayata bakışımızı, olaylara verdiğimiz tepkileri sözcüklerle nasıl anlattığımızla ilgilenir.

Programming: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etme eylemidir. Yani istenilen sonuçlara ulaşmak için düşünceleri düzenler ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

NLP HAKKINDA;

NLP yi tek bir ifadeyle sınırlamak imkânsızdır. NLP ‘nin birçok açıklaması vardır ve bunların her biri değişik açılardan yansıyarak konunun tüm şeklini ve gölgelerini açığa çıkaran fotonlar gibidir.

NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü başarıya sahip bireylerin ve kurumların bu sonuçlara nasıl elde ettiklerini inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle öğrenenler de güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme modelleme adı verilir. Modellemek için, NLP, kişisel tecrübelerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal hallerimizi, iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam yüklediğimizi ele alır. Hiçbir olay tek başına anlamlı değildir. Ona anlam yükleyen bizlerizdir ve farklı kişiler aynı olaya farklı anlamlar verirler. Bu nedenle NLP içsel deneyimleri inceler.

Yaşamınızda, gerek içinizden gerek dışınızdan gelen sizi sınırlayan engelleri aşarak yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? İşinizde, ailenizde ve çevrenizde, sorunların kontrol ettiği biri değil de sorunları kontrol edebilen pozitif ve başarılı bir insan olarak yaşamak ister misiniz? Duygularının esiri olan biri olmaktan kurtulup duygularını yöneten, davranışlarını yönlendiren, yaşamının kontrolünü eline almış birisi olmaya ne dersiniz? Aslında var olan; ama kullanamadığınız potansiyelinizi keşfetmek size neler sağlardı hiç düşündünüz mü?

İnsanlarla daha etkin iletişim kurabilmiş olsaydınız neler kazanmış olurdunuz ya da neler kaybetmemiş olurdunuz?

NLP PRACTITIONER SİZE NELER KAZANDIRACAK? .

YÜRÜYÜŞÜNÜZ BİLE DEĞİŞECEK.. .

Bir daha asla aynı olmayacaksınız…

Çünkü bir daha asla eski sınırlamalarınız olmayacak…

Çünkü bir daha dünyaya eski gözlüklerle bakmayacaksınız…

Çünkü bir daha dünyayı etrafınızda kalın duvarlarla hissetmeyeceksiniz…

Çünkü kafanızda sizi rahatsız eden sesler (kimin sesleriyse onlar)bir daha olmayacak…

Çünkü kendiniz olmak ne demek onu anlayacaksınız…

Tıpkı bunu yaşayan sizden önceki yüzlercesi gibi…

Ve belki bu size ilk başta imkansız gelecek…

Ve belki, ilk defa diğer insanları anlamak düşüncesi rahatsız edici olacak…(Çünkü sürekli başkalarını suçlamak lüksü elinizden alınacak.)

Ve belki, bilinçaltınızla iletişim kurmak size korkutucu gelecek…(Çünkü yüzleştiğinizde içinizdeki çocuğu göreceksiniz.)

Ve belki, yıllarca biriktirdiğiniz sorunları birkaç dakikada kaybedivermek sizde boşluk yaratacak…(Çünkü çok uzun süredir o sıkıntılar orada)

Ve belki, bir daha kursiyerler için siz de bu anlatılmaz, sadece yaşanır diyeceksiniz…

Tıpkı bunu yaşayacak olan sizden sonrası binlercesi gibi…

Kim bilir?…

NLP PRACTITIONER KONULARI :

- Nasıl öğreniriz?

- Beynimiz nasıl çalışır?

- Ustalık nasıl oluşur?

- Soruların yeri nedir?

- NLP nedir?

- Düşüncelerimiz nasıl oluşur?

- Geçmişi nasıl sileriz?

- Bağımlılıklardan nasıl kurtuluruz?

- Ruh halimizi nasıl kontrol ederiz?

- Beynimizdeki anlamları nasıl değiştirebiliriz?

- Karşı tarafın düşünce modellerini nasıl anlarız?

- Temsil sistemleri nasıl çalışır?

- Çağrıştırıcılar nasıl çalışır?

- Takıntılarımızdan nasıl kurtuluruz?

- İnançlarımızı nasıl değiştirebiliriz?

- Değerlerimizi yeni baştan nasıl organize edebiliriz?

- Dili kullanarak derin yapıya nasıl ulaşırız?

- Sahip olmadığımız davranışları nasıl kazanırız?

- Beyin zamanı nasıl işler ve bunu nasıl kullanabiliriz?

- Ruhsal boyuttaki insanlar nasıl yaşar?

- Beynin bilgisayar programları nasıl çalışır?

- Hipnotik dil kalıpları nasıl çalışır?

- Hayatın anlamı içinde yerimiz nedir?

- Ne istiyoruz?

- Hedefleri nasıl koymalıyız?

- Hedefleri nasıl koymalıyız?

- Tüm bu bilgileri nasıl birleştiririz?

NLP PRACTITIONER EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ:

- NLP’nin Varsayımları

- Temsil Sistemleri

- Düşünme Biçimleri

- Göz hareketleri

- Dil Kalıpları

- Alt Modaliteler

- T.O.T.E Model

- Ahenk, Uyum ve Bütünlük

- Değişim Stratejileri

- Çapa Atmak

- Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

- Meta Model Soruları

- Meta Programlar

- İletişim ve Davranış Dilini Anlama

- İletişim İlkeleri

- Zihin ve İşleyiş Şekli

- Hipnotik Dil kalıpları

- Algısal Pozisyonlar

- Hedef Belirleme

- Değişimin Mantıksal Boyutları

- Öğrenim Düzeyleri

- Yeniden Çerçeveleme

- Ruh Halleri

- Swish

NLP PRACTITIONER kimler için uygundur?

İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kaliteyi Yakalamak İsteyen Herkes için Uygundur !!


NLP MASTER PRACTITIONER

Uzmanlaşma süreci ; NLP(Neuro Linguistic Programming) MasterPractitioner Eğitim Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.Bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. NLP Master Practitioner Programı başkalarını nasıl değiştireceğinizi öğretir.

Katılım Koşulları:

Bu eğitim NLP Practitioner sertifikası almış kişilere ve NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner düzeyinde beceri gösterebilenlere açıktır.
NLP “Başarısızlık değil, yalnızca geri bildirim vardır. ” der ve sizleri bu konuda mükemmelleştirecek ortam, bilgi, beceri ve geri bildirim olanağı sağlamak amacıyla çalışır.
NLP Master Practitioner eğitimine katılmak için eğitimin kriterlerine uygun seviyede olmalısınız.


NLP MASTER PRACTITIONER EĞİTİMİ HAKKINDA :
NLP Master Practitioner sertifika eğitiminin temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişileri geliştirmetir. Eğitime katılanlara, gerek eğitim içi uzmanlık alanını geliştirme aşamasında, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel ya da iş yaşamlarına uyarlama sürecine öğrenilenlerin kişin yaşamına entegrasyonu amaçlanır. Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilerek yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulması sağlanır. Bu program şu an kadar yapmakta olduğunuz NLP uygulamalarını, şu anki durumunuzdan daha etkin bir seviyeye getirmek için tasarlandı.
Program boyunca NLP uygulamalarının farklı uygulamalarını öğrenecek ve bu uygulamalarda kendiniz yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu anlayacaksınız.
İstenmeyen davranışlardan kurtulma konusunda daha etki hale geleceksiniz.
Başkalarını yönlendirme becerisi çok daha üst düzeye taşıyacaksınız.
Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğreneceksiniz.
Bununla birlikte, NLP Master Practitioner Sertifikasını almaya hak kazanmak için katılımcılar, eğitimlerinin sonunda, daha önce eğitmenleri ile birlikte kararlaştırdıkları özgün bir konuda, bir NLP Master Practitioner bitirme sunum çalışması hazırlamalıdır.

 

NLP TRAINERS

Eğitimci Eğitimi. Gerçek bir eğitimci yetiştirme programı. NLP profesyonellerine yönelik bu eğitimde bilinçaltı öğretme stratejilerini de öğrenebileceğiniz sıra dışı bir eğitim. NLP sadece tekniklerden ibaret değildir, gerçek farkı yaratan bir keşfetme sürecidir. NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir. Bu eğitimi alabilmek için, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Eğitimlerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir. NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Sertifikaları vermeye hak kazanır. NLP Trainer ünvanına sahip olan birisi, NLP’yi temsil eder ve NLP’nin etik ve ahlaki kurallarına uymak durumundadır.

Bu eğitimle birlikte bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinizde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

Eğitim, diğer insanlar üzerinde uygulayabileceğimiz NLP (Neuro Linguistic Programming) Tekniklerinin profesyonel anlamda paylaşılmasını kapsar. Modelleme, ileri değişim ve dil kalıpları, trans bu eğitimin temel konularıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, NLP Trainer sertifikası almaya hak kazanır.

NLP TRAINER KONULARI


- Çerçeveyi Oluşturmak
- Sihirli Eğitmen olma eğitimlerinin ardında yatan bir ilkeler dizisi
- Ruh Haliniz,İçsel Temsil, Davranış, Sonuçlar
- Fizyoloji
- Bilinçdışı Zihniniz, Öğrenme, Davranış, Değişim
- Güçlendirici İnançlar, Sonuçlar ya da Sebepler, Geribildirim
- Öğrenme ve Eğitim İçin Ruh Halleri

- Uyumla Dans, Anlamın iletişimi

- Sınırlayıcı İnançların Denetimi

- Zaman Çizgisi Terapisi

- Enerji, Enerji ile çalışmak ve enerjiyi kontrol etmek

- Enerji çalışma alıştırmaları

- 4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi)
- Beş Duyu ve Diliniz, Mesajınızı Karşıya İletmek, Karizma Motifi
- Mekanı Kullanmak, Mekansal Çapa
- Sözsüz İletişim, Sözel Olmayan İletişim Kalıpları, Düzelteç
- Ruh Hallerini Uyandırmak, Çerçeveyi oluşturmak, Metaforlar kullanmak

- Evrensel Deneyimler
- Gizli Metaforlar
- İç içe döngü, Döngüleri açık bırakmak


SERKAN ÖZKAN NLP & KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
İZMİR - MARMARİS - ORTACA
GSM: 0 532 492 26 20
E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS