KURUMLARA YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

OTELLERE YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET SEMİNERLERİ (PERSONEL İÇİN)

- KURUM KÜLTÜRÜ NEDİR?
• Kendi misyon ve vizyonunuz nedir?
• Kurumun misyon ve vizyonunu nasıl içselleştirebilirsiniz?
• Kendimizin ve Ekibimizin Motivasyonunu Nasıl Yükseklere Taşırız?
• Ekip ruhu ve “biz” bilinci

- İLETİŞİM
• Ben ne diyom o ne anlıyo!
• Empati Nasıl Kurulur?
• Empati Seviyemiz Nedir?
• İnsanları tanıma sanatı
• Bakış Açımızı Genişletme
• Etkin ve Etkili Dinleme
• Beden Dili’nin Etkili Kullanımı
• “Ben dili” ve “Sen dili”

- TAKIM ÇALIŞMASI

• Ekip ruhu oluşturma “biz” bilinci
• Bu benim işim değil!
• Ödüllenme takdir etme
• “Eğer”ci misin “Rağmen”ci misin?

- STRES YÖNETİMİ
• Farkındalık
• Beynimizi yönetmeyi öğrenmek

- ÖFKE KONTROLÜ
• Düşünce ve davranışların patronu olmak
• Eleştiri yöntemleri
• Nefes egzersizleri

- MİSAFİR
• Misafir Kimdir?
• Misafir Bizden Ne Bekler?
• Güven Verme
• Güven duygusunu geliştirme
• Doğru Soruları Sorma
• Şikayetleri Karşılama
• Misafir Memnuniyetini Esas Alarak Sorunları Çözme

- İŞİ ANINDA YAPMA FELSEFESİ

- MOTİVASYON

- HEDEF KOYMA VE GELİŞTİRME

- PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME

- DİKKAT, ODAKLANMA VE KONSANTRASYON

- BİRAZ DA TERAPİ
• Bilinçaltının Başarıya Programlanması
• Bilinçaltı Kodları
• Sevgi, Arınma, Affetme, Niyet. Bilinçaltı Çalışması
• Olumlamalar ve şükretme
• Gevşeme egzersizleri
• Karalıktan Aydınlığa Zihinsel Uygulama Terapisi


OTELLERE YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET SEMİNERLERİ – YÖNETİM BİRİMLERİ İÇİN

- TEMEL NLP EĞİTİMİ

- YÖNETİCİ KOÇLUĞU

- LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

- KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA

- VİZYON VE MİSYON OLUŞTURMA

- TAKIM OLUŞTURMA VE TAKIM ÇALIŞMASI

- EKİP RUHU VE “BİZ” BİLİNCİ

- KURUM ÇALIŞANLARINDA AİDİYET DUYGUSUNUN OLUŞTURULMASI

- BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

- KURUMSAL İLETİŞİM

- ZAMAN YÖNETİMİ

- TOPLANTI YÖNETİMİ

- PROJE YÖNETİMİ

- ETKİLİ SUNUM

- TARTIŞMA YÖNTEMLERİ

- PROBLEM ÇÖZME VE KRİZ YÖNETİMİ

- İNOVASYON EĞİTİMİ

- ANLAYARAK HIZLI OKUMA

 

DÜŞÜNCE DETOKSU

- KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ FARKINDA OLMA ÇALIŞMASI

- KAÇINGAN KİŞİLİK

- KİŞİSEL SWOT ANALİZİ

- KARAKTER ANALİZİ

- KİŞİLİK ANALİZİ

- ÇIKIŞ SİSTEMLERİ

- DÜŞÜNCE YÖNETİMİ

- OLUMLU DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ

- ZİHNİNİZDE YENİDEN YARATIN

- AFFETME

- NEGATİF ÇEKİRDEK İNANÇLARI BELİRLEME VE ORTADAN KALDIRMA

- SWİSH YÖNTEMİ İLE ZİHİN YÖNLENDİRME

- OLUMSUZ ÇAPALARI ORTADAN KALDIRMA

- MOTİVASYON ÇALIŞMASI

- ATALETİ YENME

- ÖZGÜVENİN ARTTIRILMASI

- İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

- REİKİ OLUMLAMALARI

- QUANTUM NLP

- TELKİN

- PROBLEMLERİNİZİ KENDİNİZ ÇÖZÜN

 

BEDEN DİLİ

- EMPATİ NEDİR?

- EMPATİ NASIL GELİŞTİRİLİR?

- İNSANLARI TANIMADA EMPATİ

- ÖZGÜVEN VE BEDEN DİLİ

- KİŞİLİKLER VE BEDEN DİLİ

- BEDEN DİL VE MESAJ VERME

- DİNLETEBİLME BECERİSİ

- KABUL GÖRME

- OLUMLU İLK İZLENİM OLUŞTURMA

- SÖZLER

- SES; VURGU, TINI, VOLÜM

- BEDEN DİLİ

- YÜZ ÖĞELERİ, BAKIŞLAR, MİMİKLER

- BEDEN ÖĞELERİ, JESTLER

- OTURUŞ ŞEKİLLERİ

- EL SIKMA

- SINIR BELİRLEME, BENLİK ALANLARI

- SAHİPLENME, CİNSİYET FARKLARI

- YALAN VE BEDEN DİLİ

- KARİZMA VE BEDEN DİLİ

 

ETKİLİ İLETİŞİM

- İLETİŞİM NEDİR?

- İLETİŞİM TÜRLERİ

- İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

- ETKİLİ DİNLEME

- EMPATİK İLETİŞİM KURMA

- ÜÇ SANDALYE YÖNTEMİ

- ELEŞTİRİ, SANDVİÇ YÖNTEMİ

- İLETİŞİMDE UYUM VE AHENGİ YAKALAMA

- SÖZLÜ İLETİŞİM

- SÖZSÜZ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

- KAZAN – KAZAN

- DUYGUSAL KREDİ HESABI NEDİR?

- SORU SORMA BECERİSİ

- KİŞİLİK TİPLERİNE GÖRE İLETİŞİM

- FARKLI PARADİGMALARI TANIYALIM

 

ETKİLİ SUNUM YAPABİLME

- ŞİMDİ BU RENK UYDU MU?

- GÖRSELLER TAMAM AMA NE KADAR?

- YAZI BÜYÜKLÜĞÜ NE OLMALI?

- ELLERİMİ NEREYE KOYSAM?

- ETKİLİ SUNUM NEDİR?

- ETKİLİ SUNUMUN ÖNEMİ

- HEDEF KİTLEYİ BELİRLEME VE İÇERİĞİ SAPTAMA

- SUNUMUN HAZIRLANMASI

- İLGİNÇ GİRİŞ, ETKİLEYİCİ SON

- İYİ BİR İZLENİM OLUŞTURMA (SES, TINI, BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM)

- GİYİM VE DAVRANIŞLAR

- KAÇINILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

- HEYECAN KONTROLÜ

- NEFES TEKNİKLERİ

- ZİHİN HARİTALARI

- İZLEYİCİYİ ELDE TUTMA, DİKKAT VE İLGİYİ CANLI TUTMA

- ORTAMA HAKİMİYET

- GÖZ TEMASI

- DOZUNDA ESPRİNİN ÖNEMİ

 

LİDERLİK

- YÖNETİCİ KİMDİR, LİDER KİMDİR?

- YÖNETİCİ VE LİDER OLMANIN FARKLARI

- BAŞARILI BİR LİDER HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR?

- LİDERLİK TİPLERİ

- KİŞİLİK TİPLERİ

- KİŞİLİK TİPLERİNE GÖRE ETKİLİ LİDERLİK

- BAŞARIYA GİDEN YOL

- LİDERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

- EKİP KURMA

- EKİP RUHU VE “BİZ” BİLİNCİ OLUŞTURMA

- GRUP DİNAMİĞİ

- TAKIM OLUŞTURMA

- KARAR VERME

- İNİSİYATİF KULLANMA

- PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

- İNOVASYON

 

TAKIM ÇALIŞMASI

- TAKIM NEDİR VE TAKIM ÇEŞİTLERİ

- TAKIM KURULMASI VE GELİŞİMİ

- TAKIMIN HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

- ETKİLİ BİR TAKIMIN ÖZELLİKLERİ

- TAKIM ÇALIŞMASINDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

- KİŞİLİK TİPLERİ

- İYİ BİR TAKIM ÜYESİ NASIL OLUNUR?

- TAKIMDA GÖRE- DAĞILIMI

- TAKIMDA İLETİŞİM

- JOHARİ PENCERESİ

- “BEN DİLİ”, “SEN DİLİ” VE “BİZ DİLİ”

- GRUBUN AKLI

- TAKIMDA LİDERLİK VE YÖNETİM

- TAKIM İÇİ VE TAKIM DIŞI BİREYLERLE İLETİŞİM

- KİŞİSEL SWOT ANALİZİ

- TAKIMIN SWOT ANALİZİ

- ZAYIF YÖNLERİMİZİ NASIL GÜÇLENDİRİRİZ?

- TAKIM RUHU VE “BİZ” BİLİNCİ

- FİSH FELSEFESİ

 

PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTİMİ

- KOÇLUKLA İLGİLİ TEMEL DEĞER VE KAVRAMLAR

- KOÇLUK NEDİR, NE DEĞİLDİR?

- KOÇLUĞUN AMACI VE YARARLARI

- KİMLERE VE NE ZAMAN KOÇLUK YAPILIR?

- DANIŞANLARIN KOÇTAN BEKLENTİLERİ NELERDİR?

- “İYİ KOÇ” NASIL OLMALIDIR?

- KENDİ PARADİGMALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK

- “BEN”İ DIŞARIDA BIRAK!

- İYİ DİNLEYİCİ OL!

- MERAK DUYGUSU NASIL UYANDIRILIR?

- BAŞARISIZLIĞIN YENİDEN TANIMI

- İYİ BİR GÖZLEMCİ NASIL OLUNUR?

- SORU SORMA İLE SORGULAMA ARASINDAKİ FARKLAR

- YENİDEN YAPILANDIRMA

 

NLP TEKNİKLERİYLE ANLAYARAK HIZLI OKUMA

- ANLAYARAK HIZLI OKUMA NEDİR?

- HIZLI OKUMA İLE İLGİLİ İDEFİKSLER

- MEVCUT OKUMA HIZINIZ NEDİR?

- NE KADARINI HEDEFLİYORSUNUZ?

- HIZLI OKUMAYI NELER ENGELLER?

- SAĞ VE SOL BEYİN

- OKUMA, GÖZ VE BEYİN İLİŞKİSİ

- METİN İÇERİKLERİNE GÖRE HIZLI OKUMA

- TEMSİL SİSTEMLERİ VE HIZLI OKUMA

- MÜZİK VE HIZLI OKUMA

- KONSANTRASYON ÇALIŞMALARI

- GÖZ EGZERSİZLERİ

- OKUMA TEKNİKLERİ

- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

- METİN UYGULAMALARI

 

DİKKAT, ODAKLANMA VE KONSANTRASYON

- KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ FARKINDA OLMA ÇALIŞMASI

- KİŞİSEL SWOT ANALİZİ

- KARAKTER ANALİZİ

- KİŞİLİK ANALİZİ

- ÖĞRENME SİSTEMLERİ

- NEGATİF ÇEKİRDEK İNANÇLARI BELİRLEME VE ORTADAN KALDIRMA

- SWİSH YÖNTEMİ İLE ZİHİN YÖNLENDİRME

- OLUMSUZ ÇAPALARI ORTADAN KALDIRMA

- MOTİVASYON ÇALIŞMASI

- ATALETİ YENME

- ÖZGÜVENİN ARTTIRILMASI

- REİKİ OLUMLAMALARI

- DİKKAT, ODAKLANMA VE KONSANTRASYON UYGULAMALARI

 

ATALETİN GİDERİLMESİ, ERTELEMEYİ BIRAKMA

- KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ FARKINDA OLMA ÇALIŞMASI

- KİŞİSEL SWOT ANALİZİ

- KARAKTER ANALİZİ

- KİŞİLİK ANALİZİ

- ÖĞRENME SİSTEMLERİ

- ÇIKIŞ SİSTEMLERİ

- NEGATİF ÇEKİRDEK İNANÇLARI BELİRLEME VE ORTADAN KALDIRMA

- SWİSH YÖNTEMİ İLE ZİHİN YÖNLENDİRME

- OLUMSUZ ÇAPALARI ORTADAN KALDIRMA

- MOTİVASYON ÇALIŞMASI

- ÖZGÜVENİN ARTTIRILMASI

- KENDİNİ İYİ İFADE ETME

- İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

- REİKİ OLUMLAMALARI

- UYKU PROBLEMLERİ

- ZAMAN YÖNETİMİ

 

ZAMAN YÖNETİMİ

- ZAMAN NEDİR?

- ZAMANIMIZI ÇALAN ETKENLER

- ACİL – ÖNEMLİ

- ACİL OLMAYAN – ÖNEMLİ

- ACİL – ÖNEMSİZ

- ACİL OLMAYAN – ÖNEMSİZ

- EİSENHOWER PRENSİBİ

- TELEFON, T- VE İNTERNETİN ETKİLİ KULLANIMI

- ZAMAN YÖNETİMİ

- HEDEF BELİRLEME

- ZAMAN ÇİZELGESİ YAPMAK VE UYMAK

- AJANDA KULLANMANIN ÖNEMİ

- ETKİLİ “HAYIR” DİYEBİLMEK

- NELERİ ERTELEYEBİLİRİZ?

- DELEGASYONUN ÖNEMİ

- PARETO KURALI (ABC ANALİZİ)

 

MOTİVASYON

- KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ FARKINDA OLMA ÇALIŞMASI

- KİŞİSEL SWOT ANALİZİ

- KARAKTER ANALİZİ

- KİŞİLİK ANALİZİ

- ÖĞRENME SİSTEMLERİ

- ÇIKIŞ SİSTEMLERİ

- NEGATİF ÇEKİRDEK İNANÇLARI BELİRLEME VE ORTADAN KALDIRMA

- SWİSH YÖNTEMİ İLE ZİHİN YÖNLENDİRME

- OLUMSUZ ÇAPALARI ORTADAN KALDIRMA

- ATALETİ YENME

- ÖZGÜVENİN ARTTIRILMASI

- STRES YÖNETİMİ


 

SERKAN ÖZKAN NLP & KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ

 

İZMİR - MARMARİS - ORTACA

 

GSM: 0 532 492 26 20E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS