ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU, MOTİVASYON, SINAVLARA HAZIRLANMADA ve OKUL BAŞARISI İÇİN NLP’NİN MOTİVASYONA KATKILARI
 
Pek çok öğrencinin o genç bedenleriyle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları sınav sürecinde yaşanan büyük gelgitler, iniş çıkışların yaşandığı bir gerçektir. Aslında çoğu kez öğrenciler ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini bilirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için bu bilinenler yaşama geçirilemediği için pek çok sıkıntılar yaşanır. Bu durumda aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemeyen bir haldedirler.
Okullara, dershanelere gidiyoruz, üstüne de özel dersler alıyoruz; fakat halen sonuca ulaşamıyoruz. Acaba sorun bizde mi? Dershanede mi, okulda mı? En büyük sorun, öğrencinin motivasyonunun sağlanamamasıdır. Her işte olduğu gibi, sınavlara hazırlık döneminde ise arzulanan sonuçların alınabilmesi için azim, kararlılık, istek oluşturulması ve hedefe odaklanmanın son derece önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Acaba buna ne kadar önemli veriyoruz?
Öğrencinin şu anda yaşadığı problem nasıl olursa olsun; NLP, öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca öğrencinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır.
 
NLP; yöntemleriyle zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır.
 
NLP’NİN ÖĞRENCİYE YARARLARI;
 
# Çalışma isteği, hırs ve kararlılık sağlar.
 
# Ders çalışma stratejilerini daha etkin düzeye getirir.
 
# Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşır.
 
# Başarıya ve hedefine odaklanır.
 
# Özgüveni artarak devam eder.
 
# Denemelerdeki netleri artar.
 
# Doğru, hızlı ve güvenli kararlar alma becerisi kazanır.
 
# Doğru, hızlı ve güvenli kararlar alma becerisi kazanır.
 
# Stres, kararsızlık, umutsuzluk vb. olumsuz ruhsal durumları ortadan kalkar.
 
# Sınav kaygısından kurtulmasını sağlar.
 
# Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlar.
 
# Zamanı etkin kullanmasını sağlar.
 
# İç disiplini ve motivasyonunu artar.
 
Artık, başarı öğrencilerin burunlarının ucunda. Başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz …
 
NLP nedir ve neyi amaçlamaktadır? NLP, bireyi mevcut konumdan istediği konuma ulaştırmayı hedefleyen; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatı, teknolojisidir.
NLP, bir sanattır; çünkü mükemmelliğe ulaşmış dahileri modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli noktalarından biri olan içsel ve dışsal iletişimin nasıl çok etkili kurulacağını öğretir. NLP Kısaca kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır.Tanıdığımız ve hayranlık duyduğumuz yüzlerce insan hedeflerine ulaşma yolunda 21. yüzyılın en önemli keşiflerinden olan NLP’ yi araç ediniyor.
 
Sınavlara hazırlanan öğrenciler için hedeflerine ulaşmanın pratik çözüm yolları ve istenilen hedef doğrultusunda kişinin yeniden şekillenmesini sağlayan mükemmel bir program… Sınavlara artık stressiz girebilme şansınız var. Ders çalışma alışkanlıkları vazgeçilmez olacak… Kişi potansiyelini yeniden keşfedecek ve zihinsel performansınız mükemmele ulaşacak. Tüm sınavlara hazırlanan için GEÇERLİ… SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES vb.ÖĞRENCİ KOÇLUĞU Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kişiler için destek amaçlı bir kişisel gelişim programıdır. Kendini, çeşitli beceri alanlarında geliştirmek isteyen, hedef ve önceliklerini belirlerken, harekete geçmek için cesarete ve yardıma gereksinim duyan kişilerin tercih ettiği bir süreçtir.
Koç, kişinin amaçlarını belirlemesini, amacı gerçekleştirecek plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Planların uygulanması ve sonuca ulaşması için uygun sistemler geliştirir. Kişilerin bu planları uygularken ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikler koçun desteği ile kazandırılır ve hayata geçirilir.
Öğrenci Koçluğu; öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca götürmek konusunda önemli bir misyon üstlenmektedir.
Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sorunları yaşamak ve harekete geçememek, kararlılığı sürdürememek şeklinde özetlenebilir.
Öğrenci Koçluğu; Bizler öncelikle koçluk yaptığımız kişiye kendini tanıtıyoruz, ona güçlü ve zayıf yanlarını gösteriyoruz. Daha sonra yaşam programı hazırlıyoruz. Sınav için ders programı değil. Yaşamın tüm alanlarından faydalanabileceğini, sınava hazırlanmanın yaşamdan kopmak anlamına gelmediğini öğretiyoruz uygulamalarla. Bu uygulamalar bilinçaltı süreçlerine uygun şekilde devam ediyor. Daha sonraki süreçte verimli ders çalışma tekniklerini uyguluyoruz.
Öğrenciler nereye, nasıl, ne kadar sürede varacağını bilmenin özgüveni ile aradaki farkı açıyorlar. Zamanla hedefler değişiyor, gelişiyor ve yükseliyor. Bizler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyip çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu da etkisini kısa sürede gösteriyor.
Başarı için kalpte inanç, kolda kuvvet, elde iş, kafada bilgi gerektiğini deneyimletmeye çalışıyoruz. İşte konuya nasıl bir içerik kazandırdığımızı anlamınız için bazı öğrencilerimizin dile getirdikleri sorunlar:
 
# Ben bunu kastetmemiştim” tarzındaki yanlış anlamaları nasıl engellerim diye soruyorsanız;
 
# “Düşüncelerimi, inandıklarımı ve hissettiklerimi tam olarak ifade edemiyorum” diyorsanız;
 
# “İnsanları tam anlayamıyorum” diye düşünüyorsanız;
 
# “Neden bir zamanlar çok yakın çok iyi olduğum dostlarımla şimdi iyi değilim?” diyorsanız;
 
# “Aynı frekansta”, Pozitif elektrik yayıyor”, Onunla yıldızımız barışık” gibi ifadeler ne anlama geliyor?# Haklı olduğumuz halde nasıl haksız duruma düşüyoruz
 
# Yeni bir ortamda iletişime nasıl başlamalıyız?
 
# Acaba önemli olan anlamak mı? Anlaşılmak mı?
 
# “Evet” demek istediğinizde tam olarak nasıl “Evet” dersiniz?
 
# İnsanları nasıl motive edebilirim diyorsanız;
 
# Çevremdeki insanları bazı işler konusunda nasıl tetikleyebilirim.
 
# Kendi etki alanımı nasıl genişletebilirim?
 
# Hem ailemi hem de iş arkadaşlarımı bazı konularda motive etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Çünkü bazen motive edeyim
derken kalplerini kırabiliyorum.
 
# Diyaframın etkili kullanımı ile kaygı nasıl yok edilir?
 
# Konsantrasyon nedir? Nasıl konsantre olunur?
 
# Bilinçaltının konsantrasyondaki etkili kullanımı nasıldır?
 
# Hayallerimizin konsantrasyonumuzu bozmasına nasıl engel oluruz?
 
SBS, ÖSS ve diğer sınavlara hazırlanan veya başarı oranlarını yükseltmeyi düşünen öğrencilerin uzun bir süre isteyen çalışmalarda karşılaştığı en büyük sorun genel olarak iç disiplin, motivasyon ve özgüven eksikliğidir. Bir öğrencinin başarısı %50 teorik bilgiye, %50 ise motivasyon, iç disiplin ve özgüven yüksekliğine bağlıdır.
 
Öğrenci Koçluğun Çalışma Alanları:
 
# Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi
 
# İlgi ve Yetenek Belirleme
 
# Hedef Belirleme
 
# Zaman Yönetimi Becerileri
 
# Not Alma ve Organize Olma Becerileri
 
# Motivasyonu Geliştirme
 
# Odaklanma, Dikkati Toplama Becerileri
 
# Kavrama, Muhakeme Tekniklerinin Geliştirilmesi
 
# Problem Çözme Becerisi
 
# Sınav Kaygısı
 
# Kariyer Planlama
 
# Akademik başarı ve motivasyonun artması
 
# Çalışma alışkanlıklarının gelişmesi
 
# Kendine güvenin artması
 
# Sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesi
 
# Daha iyi ve sağlıklı düşünce yapısı
 
# Karar verme becerilerinin gelişmesi
 
# Problemleri analiz etme ve çözümleme becerisinin gelişmesi
 
# Sorumluluk bilincinin gelişmesi
 
# İlgi ve yeteneklerin gelişmesi
 
# Vizyon ve Misyon belirlemek.
 
# Hedefe ilerlerken “Nasıl” sorusunun cevabı ve stratejisini belirlemek.
 
# Başarılı insanların stratejilerini modellemek.
 
# Bilinçaltı programlama ve hedefe yürüme kararlılığının gerçekleştirmek.
 
# Özgüven ve öz değerlerini artırmak
 
# İdeal sınavını sağlamak.
 
# Stres, kararsızlık, umutsuzluk vb. olumsuz ruhsal durumları ortadan kaldırmak.
 
# Dikkat ve konsantrasyonu en üst düzeye taşımak.
 
# Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak
 
# Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını sağlamak
 
# Beynin etkin kontrolünde bir gelecek hazırlamak, alternatif düşünce modelleri geliştirmek.
 
# Benlik değerlerini fark ettirmek ve geliştirmek.
 
# Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirmek
 
# Diğer insanlar ile iletişimlerinde ve ilişkilerinde etkinliklerinin artmasını ve belirleyici taraf olmanın farkındalığını sağlamak.
 
# Sınav kaygısından kurtulma
 
# Beynini daha etkin kullanmak
 
# Sınav kaygısını motivasyona dönüştürme;
 
# Hipnotik telkin ile kaygıyı yok etme;
 
# Sınav sırasında kaygı kontrolü;
 
# Gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile kaygıyı minimize etme;
 
# Hipnotik telkinlerle bilinçaltını yeniden programlama
 
# Konsantrasyon gücünü devamlı arttırma nasıl başarılır?
 
 
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
 
Bu program Öğrenci Koçluğu veya Sınav Koçluğu Programı içeriğinde öğrencimizle paylaşılır.
 
Sınavlarda başarılı olmak test çözme becerisi kazanmayı gerektirir. Çünkü bu sınava müracaat eden aday sayısı her yıl artmakta kontenjanlarda sınırlı kalmaktadır. Yani kazanmak her yıl bir önceki yıla göre daha da güçleşmektedir. Bu güçlüğün üstesinden gelmek için adayın sınav süresince yaptığı netlerin yüksek olması gerekir.
 
Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni genellikle bilgi eksikliğinden değil, sorulara yaklaşım tarzından veya soru sitiline aşina olmamaktan kaynaklanır. Test tecrübesi sınav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerdendir. Test çözme tekniğini iyi bilmek istenen sonucun alınmasını büyük oranda sağlayacaktır.
 
Sınavdan önce çözülen yüzlerce hatta binlerce sorunun oluşturduğu bilgi birikimi adayın sınavda başarılı olmasını sağlar. Çünkü çözülen her soru gerçek sınav öncesi adaya tecrübe kazandıracaktır. Aday bu bilgi birikimiyle sorulara nasıl yaklaşacağını ve soruları nasıl çözeceğini, hangi yolları kullanacağını, ne kadar süre ayıracağını ve nelere dikkat edeceğini öğrenir.
 
Üniversite ve Liselere Geçiş Sınav sorularının özellikle yoruma dayalı olması yani bilgiden ziyade öğrencinin bilgi birikimini kullanmayı ölçen nitelikte olması tecrübeli olmayı ön plana çıkarmaktadır. Tecrübe ise çözülen soru miktarıyla ölçülür. Sınavlarda başarılı olmayı hedeflenen adayın test çözerken “Bir sorudan ne çıkar canım?” diyerek o soruyu yok sayması en büyük hatadır. Çözülen her bir soru tipi aday için bir avantajdır. Sınava hazırlanan adayın çözemediği her sorunun doğru cevabını öğrenmesi gerekir. Sınav koçluğu veya öğrenci koçluğu programımızla öğrencilerimiz sınavlarda mükemmel olan mevcut kapasitelerini ortaya çıkarabilecek, karşılarına çıkan tüm zorlukları kolayca atlatacaklardır. Böylece onlara girmek istedikleri okulların kapıları sonuna kadar açılabilir.
 
PARAGRAF ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
 
UZUN PARAGRAF SORUSU KOLAYDIR.
 
Türkçe soruları içinde uzun paragraflar mı kâbusunuz? Korkmayın, zira biz uzun paragraf sorularının çok daha kolay olduğuna dikkatinizi çekiyor ve en uzun soruları bile 25-30 saniye gibi bir ortalama süreyle çözmenizi sağlıyoruz.
 
Paragraf tipi sorular hemen hemen bütün sınavlarda adayların karşısına çıkan soru tiplerinde birisidir. Tüm sınavlarda en çok çıkan sorulardandır. Paragraf soruları ile baş edebilmenin en önemli şartı iyi bir okuyucu olmak gerekir. Çok kitap okuyanlar bu sorular ile fazla dertleri yoktur.  Soru tarzı olarak paragraf soruları çözülmesi en kolay sorulardandır; çünkü bu sorular cevaplarını da içlerinde barındırır. Bu sorularda istenen kişinin okuduğunu anlayıp, anlamadığını test etmektir. Herhangi bir formül bilmeden bu soruları çözmek mümkündür. Yine bu sorularda amaç, diğer sorularda olduğu gibi, kişiyi zamanla yarıştırmak ve bu yarışta hata yapmasına neden olmaktır.
 
ZİHİN HARİTALARI (MIND MAP) TEKNİĞİ
1960´lı yıllarda İngiliz psikolog Tony Buzan, üniversitede aktarılan ders materyalini geleneksel yöntemlerle çalışmanın bir hayli karmaşık ve yeterince verimli olmayan bir iş olduğunu düşündü. Buzan´a göre öğrenciler anahtar sözcüklerden, resimlerden ve grafiklerden faydalanarak; beynin her iki yarısının yeteneklerini aynı anda kullanarak aynı malzemeyi çok daha kolayca öğrenebilir, akıllarında tutabilir ve arkadaşlarına, hocalarına anlatabilirlerdi.
 
Karmaşık ve detaylı bilgi yığınlarını sınırlı bir alanda ve akılda kolayca kalacak şekilde göstermek üzere çalışmalarına başlayan Buzan, 1960´lı yılların sonuna doğru “Mind Map” yani “Zihin Haritası” denen bir bilgi temsil yöntemi geliştirdi. Yazdığı kitaplarla “Mind Mapping” (Zihin Haritalama) yöntemini dünyaya tanıtan Buzan pek çok kişinin işini kolaylaştıracak temel bir sistem oturttu. Temelde yaptığı şey geleneksel yöntemleri yaratıcı zihne dayatmaktan vazgeçip insan zihninin işleyişini ortama yansıtmaktı.
 
Zihin Haritaları başka bir ismiyle Mind Map,  beynin fonksiyonel gücünü ortaya çıkarmayı amaçlayan, beynin işlevleriyle uyumlu, fikir ve düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar. Zihin haritaları öğrenilen bir bilgiyi istediğimiz zamanda hatırlamamızı sağlar, sene başında öğrenilen bir bilgiyi aynı güncelliğiyle yıl sonuna kadar saklamamızı ve sınavlarda öğrendiğimiz bilgileri etkili bir şekilde hatırlayıp kulanmamızı sağlar. Zihin haritalarını öğrenen öğrencilerimiz bir üniteyi bir sayfa üzerinde özetleyebilmekte ve hafızalarına unutmamak üzere yerleştirebilmektedirler.
 
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ- DERS ÇALIŞMA YOLLARI
 
Nasıl çalışmak gerektiğini bilmek, öğrenmeyi öğrenmektir. Bence bu; bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediyedir. Açıkça ifade etmek gerekirse tüm bu faaliyetler -çalışmak, öğrenmek, not almak, yazı yazmak vb.- sizin zamanınızı epey alır. İster inanın ister inanmayın ama neden nasıl çalışmayı öğrenmeniz gerektiğinin şart olduğu konusunda oldukça mühim sebepler sıralayabiliriz. İsterseniz neden çalışma becerileri geliştirmeniz gerektiğini açıklamadan önce “çalışma becerileri” derken neyi kastettiğimizi iyice anlatalım. Böylece hepimiz aynı noktadan başlamış oluruz. Evet, Ders Nasıl Çalışmalı? Derste not almanın püf noktalarını, kütüphane veya Internet’te online ders kitaplarını okurken testlere nasıl hazırlanmanız gerektiğini, çalışma programınızı nasıl oluşturacağınızı öncelikle iyi bilmeniz gerekiyor.
 
Nereden başlamalı?
“Bilgiyi hiçbir zaman tekeliniz altına alamayacağınız için onu her an kaybedecekmiş kaygısı ile öğrenmelisiniz.”
Confucıous
 
Çalışma becerileri edinmek, arkadaşlarınız ile yarış pistinde müsabakaya girmeye benzer. Kazananın kim olduğunu bulmadan önce bitiş çizgisinin neresi olduğunu belirlemeniz gerekir. Bir başka deyişle bu becerileri kullanmak için ne kadar kabiliyetiniz olduğunu belirlemelisiniz. Hangi konuda iyi, hangi konuda zayıfsınız? Sadece başlangıç çizgisini bilmek, yarışa başlamak için yeterli değildir. Özellikle de bu çizgi, her biriniz için farklı yerlerde belirlenmiş ise!  Çalışma  becerilerini ve bunları nasıl uygulayabileceğinizi açıkça ele aldım. Kendi başlangıç çizginizi kendiniz belirlemeniz gerektiğine de değindim.
Nerede, nasıl ve ne zaman çalışmanız gerektiği, sizin için en mükemmel olan çalışma ortamını nasıl oluşturacağınız, detaylı olarak açıklanmıştır. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu soruyorsanız söyleyelim; diyelim ki bir yandan zıplayan bir topu duvara atıp tutuyorsunuz, bir yandan da roman okumaya çalışıyorsunuz. Aradan üç saat geçmiş olduğu halde hâlâ üçüncü sayfayı okuyor olmanız normal değil mi? Oysa yaz tatili ile ilgili bir yazı okuyor olsaydınız okuduğunuzu daha iyi anlayabilirdiniz. Tabii en önemlisi, gürültülü olmayan bir ortam olmasıdır.
 
Size çalışma alışkanlığı kazandırmak için sihirli bir iksir içirecek değiliz! Eğer matematik ve fen derslerinde çok parlak bir öğrenci değilseniz; “Ders Nasıl Çalışılır?” sizi Nobel ödüllü bir fizikçiye dönüştürecek değildir. Her konuda mükemmel olmanız mümkün değil ki! Ancak unutmayın herkes bir konuda mükemmeldir. Öyleyse sevdiğiniz ve sevmediğiniz konulan belirleme şansınız var. Bununla birlikte bir konuda mükemmel ya da berbat olma gibi seçenekleriniz de var.
 
Soyut  fakat çalışma hayatınızda gerekli olan unsurlar ele alınıyor. Bunlar evdeki çalışma ortamınız, yaklaşımınız ve motivasyonunuz gibi. Eğer kendinizi çalışmaya adamış ve belirli hedefleri elde etmek için motive olmuş iseniz, çalışma alışkanlıklarınızı etkileyen her türlü faktör daha önem kazanacaktır. Unutmayın çalışma ahlakına inanmak, başarının anahtarlarından birisidir.
 
 
SINAV KOÇLUĞU PROGRAMI 
 
”SINAV KOÇLUĞU PROGRAMI” İLE İSTEDİĞİNİZ OKULA RAHATLIKLA GİREBİLİRSİNİZ…
 
Günümüzde LİSEYE VE ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVLARI öğrencilerimizin tüm hayatları için birer dönüm noktasıdır. Disiplinli ve verimli çalışmak günümüz sınav rekabet ortamında artık tek başına yeterli olmamaktadır. Beynimizi, zihnimizi daha etkin kullanmamızı sağlayan teknikleri öğrenmek bize rekabet ortamında öne geçirecek ve rahatlıkla hedeflerimize ulaştıracaktır.
 
Bu programla çalışmak sınav sürecinde olan öğrencilerimize mutlak başarı getirecektir. Sınava hazırlık sürecinde ebeveynlerin çocuklarını sınava ruhsal olarak hazırlamaları ya da bunu sağlayacak bir koç ile tanıştırmaları sınava hazırlık konusunda harcanan eforun boşa gitmesini  engelleyebilir. Öğrencilerimizin mevcut potansiyellerini ortaya çıkaracak teknikleri öğrenmesi onların, ders başında geçirecekleri süreyi 3 saatten 1 saate indirebilecek, ya da çalıştıkları süre aynı kalmasına rağmen çözdükleri soru sayısını min. 2 katına çıkarabilecek bütün bunların yanı sıra  netlerindeki artışı gözlemlemeleri onların sıkılmadan veya strese girmeden istedikleri başarıya ulaşabilmelerini sağlayacaktır.
 
SINAV KOÇLUĞU programı aşağıdaki teknikleri içerir.
 
Öğrenci Koçluğu
 
Hafıza Teknikleri
 
Anlayarak Hızlı Okuma
 
Zihin Haritaları (MIND MAP) Tekniği
 
Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 
Test çözme teknikleri
 
Paragraf Çözümleme
 
 
 
SERKAN ÖZKAN NLP & KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
İZMİR - MARMARİS - ORTACA
 

E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS